Microsoft OneNote als digitaal notitieblok voor de leerkracht

Microsoft OneNote kan op verschillende manieren ingezet worden bij het digitaal lesgeven. Je kan opteren om het als bordboek te gebruiken of als digitale cursus.

Het feit dat er interactieve elementen kunnen toegevoegd worden aan een OneNote notitieblok maakt het voor de leerkracht en leerling gemakkelijker om de leerstof te verwerken.

Te behalen doelstellingen:

  • Een OneNote notitieblok kunnen aanmaken
  • Het structureren van een OneNote notitieblok
  • Eenvoudig interactieve inhoud toevoegen
  • Samenwerken met collega binnen OneNote


Doelgroep: leerkrachten, pedagogische ICT-coördinatoren

Vereiste voorkennis: geen specifieke voorkennis vereist