Verdiepend opleidingstrajectect digitale transformatie

Het afgelopen jaar evolueerde de manier waarop leerinhouden worden aangeboden en zien we een verschuiving naar meer digitale leermiddelen. De aangekondigde ‘Digisprong’ lijkt dit proces te versnellen. Om een school te digitaliseren, is meer nodig dan online lessen of een laptop voor alle leerlingen. De digitale transformatie vraagt om een oordeelkundig (onderwijs)beleid.