Raamovereenkomst DOKO

Scholen die lid zijn van Katholiek Onderwijs Vlaanderen kunnen, na ondertekening van een mandaatformulier op de website van DOKO of de webshop van Signpost, zonder aanbesteding of offerte toestellen uit de inventaris en de catalogus aankopen.

In deze raamovereenkomst zijn scherpe prijzen bekomen voor desktopcomputers, laptops en randapparatuur. Hier zijn ook opties en uitbreidingen mogelijk. De specificaties werden gekozen in samenspraak met diverse ICT-coördinatoren.

LOGO DOKO