Microsoft Sharepoint

Microsoft Sharepoint is een ideaal platform om te gebruiken ter vervanging van een fileserver. Indelen om in afzonderlijke teams te werken, toegang kunnen verlenen op map- en bestandsniveau, het specifiek toekennen van soorten toegangsrechten zijn slechts een paar opties die het opzetten van een dergelijk platform gemakkelijk maken.

Tijdens deze training focussen we ons meer op het toekennen van specifieke toegang met zelf gekozen machtigingsniveaus.

Te behalen doelstellingen:

  • Een team- en communicatiesite aanmaken via Sharepoint
  • Het verband zien tussen Teams en Sharepoint
  • Werken met verschillende groepstypes binnen Microsoft 365
  • Toegang verlenen aan een groep specifieke gebruikers
  • Werken met speciale machtigingsniveaus binnen Sharepoint
  • Automatisatie met Power Automate

Doelgroep: ICT-coördinatoren

Vereiste voorkennis: geen specifieke voorkennis vereist