Beheersoftware voor het onderwijs

Het computerpark op school wordt elk jaar groter. Bovendien staat de technologie niet stil. Maar de tijd van ICT-coördinatoren is beperkt. Dankzij digitale platformen zoals Microsoft Intune for Education en Management For Schools besparen scholen en ICT-coördinatoren tijd en winnen zij aan efficiëntie. Via deze platformen beheert u het computerpark van de school, houdt u het overzicht van reparaties enz. Zo komt er tijd vrij voor de ICT-coördinatoren om te focussen op verdere digitalisering en opleiding.

Microsoft Intune for Education

Microsoft Intune for Education is een Mobile Device en Application Management-tool die standaard bij uw Microsoft 365-licentie zit. Via deze webconsole kan de ICT-coördinator op één platform het computerpark van de school beheren en tegelijk verloopt de configuratie van deze apparaten eenvoudiger. U kunt online én op afstand applicaties toewijzen, machtigingen toekennen, instellingen wijzigen enz. op de laptop van de leerling of leraar. Van zodra de leerling of leraar inlogt, zijn de nieuwe toepassingen onmiddellijk beschikbaar. Dankzij de Azure AD Premium en Advanced Threat Analytics weet u ook dat elke laptop altijd en overal beveiligd is.

Dergelijk centraal beheer en duidelijke rapportage van de toestellen zorgen ervoor dat u efficiënt en tijdbesparend kunt werken, zowel op school als op afstand. Bovendien kunt u altijd en overal voor een groep of specifieke gebruikers een applicatie toevoegen/verwijderen of software updaten.

Intune afbeelding